Copy Code Polisi Privasi - Premium Beautiful Dealer

Polisi Privasi

Polisi Privasi

Kami komited untuk melindungi dan merahsiakan segala maklumat peribadi pengguna yang anda.

Maklumat Yang Kami Kumpulkan

Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang bagaimana pengguna menggunakan laman web kami, sebagai contoh, dengan mengesan jumlah kunjungan unik yang diterima oleh mana-mana halaman dari laman web atau domain dari mana pengguna berasal. Kami menggunakan "cookies" untuk mengesan bagaimana pengguna menggunakan laman web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat

Kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web kami untuk menghubungi pengguna mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami. Maklumat peribadi pengguna tidak akan pernah dijual kepada mana-mana individu atau entiti untuk tujuan pemasaran atau mailing list. Maklumat peribadi tidak akan dijual atau dipindahkan kepada rakan kongsi perniagaan kami tanpa persetujuan anda,

CONVERSATION

Back
to top